Szervezeti tagságaink

Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Közhasznú Egyesület (FBN-H)

A Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Közhasznú Egyesületet (röviden FBN-H) 2009 novemberében régóta sikeres hazai vállalkozó családok alapították.

Küldetése: a hosszú távon felelősen gondolkodó hazai családi vállalatok gazdasági és társadalmi értékteremtésének támogatása. Középpontjában a tulajdonos családok generációi közötti és azokon belüli együttműködésének fejlesztése áll családi, tulajdonosi és menedzsment ügyekben.

A támogatás képzési-kutatási, érték- és érdekképviseleti, nemzetközi és regionális együttműködési területeken valósul meg.

Felelős családi vállalkozások létrehozásának és működtetésének elősegítését tűzték ki célul, annak érdekében, hogy a családi vállalkozások által felhalmozott materiális és immateriális értékek hosszútávon hozzájáruljanak a családok, a vállalkozások és a nemzeti kultúra fejlődéséhez valamint a felhalmozott megtakarítások Magyarországon maradjanak működő tőke formájában. A felelős családi vállalkozások létrehozásához és működtetéséhez az Egyesület elősegíti a felelős családi vállalkozások együttműködését, tapasztalatcseréjét és érdekérvényesítését. Az Egyesület olyan felelős családi vállalkozásokat támogat, segít és integrál, amelyek célja a társadalmi szerepvállalás, a munkahelyek létesítése és fenntartása, a szociális integráció elősegítése, a családi vállalkozási modell meghonosítása, fenntartása és fejlesztése a jövő nemzedékek számára. Az Egyesület közvetíti a más országokban kialakult tapasztalatokat és tudást Magyarország irányába, valamint részt vesz a The Family Business Network és más hasonló egyesületek nemzetközi szervezeteiben. (www.fbn-h.hu)

A Flavon Group Kft. 2011 óta tagja az Egyesületnek.

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA (EOQ MNB)

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságát (EOQ MNB) 1972-ben alapította. 1998. január 1-től közhasznú szervezetként működik. A mára már közel 2500 jogi és egyéni tag között megtalálhatók a minőség iránt leginkább elkötelezett élelmiszeripari, ipari, mezőgazdasági és szolgáltató vállalatok, minisztériumok, önkormányzatok, tanácsadó és tanúsító cégek, oktatási és egészségügyi intézmények, kutatóintézetek és vizsgáló laboratóriumok, valamint munkatársaik. A bizottság tagja többek között a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, a Herz Szalámigyár Rt., az OÉTI, a Fogysztóvédelmi Főfelügyelőség, a Richter Gedeon Nyrt., a Magyar Kereskedelmi Engedélyező Hivatal, a Globus Konzervipari Nyrt. A GéSz Gaál és Sziklás Kft. 2008 márciusában lett tagja az EOQ MNB-nek, az európai szövetséget Magyarországon képviselő szervezetnek.

A szervezet 20 szakbizottságot működtet, amelyek közül mi az Élelmiszeripari, a Minőségügyi rendszerek tanúsítása és auditálása, valamint a Minőségpolitikai szakbizottságoknak lettünk a tagjai.Az EOQ MNB évente mintegy 15-20 nagyobb rendezvényt bonyolít le, kiemelkedő jelentőségű eseményei a Minőségügyi Világnappal és az Európai Minőségi Hónappal kapcsolatos rendezvények, valamint évente átlagosan 60-80 kisebb rendezvényen, összejövetelen, kerekasztal megbeszélésen vehetünk részt. A szervezet szakfolyóiratokkal lát el bennünket, így első kézből tájékozódhatunk a minőségügy aktuális hazai és külföldi eredményeiről.

Saját keretén belül az EOQ MNB független szervezeteket hozott létre, illetve működött közre megalapításukban, melyek jelenleg önálló jogi személyként működnek az EOQ MNB-vel szoros együttműködésben. 1991-ben alapította a Magyar Minőség Társaság-ot (MMT), amelynek alapvető célja a hazai gazdaság minőségkultúrájának fejlesztése. A társaság által évente kiírt „Magyar Minőség Háza Díj” pályázat célja, hogy kiemelkedő minőségű hazai termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítésen. A díjra olyan termékekkel lehet pályázni, amelyet Magyarországon gyártanak, minőségjellemzői kiemelkedők, minőségük egyenletes, mert a termék gyártása tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik. Ezeknek az elvárásoknak megfelelve a GéSz Gaál és Sziklás Kft. kiemelkedő minőségű Flavon max, Flavon Kids és Flavon max Plus+ termékcsaládja Magyar Minőség Háza 2007. díjat nyert.

Magyar Minőség Háza Díj 2007 - Oklevél
Magyar Minőség Háza Díj 2007 - érem

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐK SZÖVETSÉGE (DSA)

A Közvetlen Értékesítők Szövetségét 1993. áprilisában nyolc alapító tag hozta létre Magyarországon. A Szövetség azon vezető cégek nemzeti érdekképviseleti szervezete, melyek termékeiket és szolgáltatásaikat közvetlenül – üzlethelyiségen kívüli személyes eladás formájában – juttatják el a fogyasztókhoz. A Közvetlen Értékesítők Szövetsége egy non-profit szervezet, melynek fő feladatai, hogy elősegítse a közvetlen értékesítési szakma elfogadtatását, tagcégei számára érdekképviseletet biztosítson, valamint segítse a fogyasztókat, hogy megismerjék a közvetlen értékesítés előnyeit és felismerjék, kik a megbízható, a Közvetlen Értékesítők Európai Szövetsége (FEDSA) által 1995-ben kiadott, Etikai Kódex szerint tevékenykedő cégek.

A szövetség számára igen jelentős, hogy tagja a 32 nemzeti szövetséget tömörítő Európai Szövetségnek, valamint a Világszövetségnek, melyhez 55 tagország tartozik. Ezek a nemzetközi kapcsolatok jó lehetőséget adnak a tapasztalatcserére és a szakmai ismeretek bővítésére, hiszen olyan országok vesznek részt az együttműködésben, ahol a közvetlen értékesítésnek több évtizedes hagyományai vannak. Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagjai csak olyan cégek lehetnek, amelyek termékeiket és szolgáltatásaikat közvetlen értékesítéssel forgalmazzák, saját cégnév alatt vagy egy külföldi vállalat magyarországi ügynökeként működnek, legálisan, a magyar jogszabályoknak megfelelően tevékenykednek, valamint elfogadják a Szövetség Alapszabályát és Etikai Kódexét.

Minden cég a jelentkezésétől számított 1 évig csak tagjelöltként vehet részt a Szövetségben. Az egy év próbaidő leteltével teljes jogú taggá válhat az Alapszabályban leírtak szerint. Ezt a státuszát mindaddig megőrzi, míg tevékenysége összhangban van a Szövetség Alapszabályával, Etikai Kódexével és minden egyéb jogi követelménnyel. Azok a közvetlen értékesítő cégek, akik tagjai a Szövetségnek a jogi követelményeket meghaladó mértékű védelmet nyújtanak a vásárlóknak a szakma Etikai Kódexének betartásával. A szövetségnek jelenleg 13 tagcége van. A Flavon Group Kft. egy éves tagjelöltség után 2008 szeptemberétől tagja a Szövetségnek.

A Közvetlen Értékesítők Szövetségének honlapján (www.dsa.hu) olvashatók annak céljai, feladatai, az általuk és tagjaik által is elfogadott és képviselt Etikai Kódex valamint egyéb aktuális, a közvetlen értékesítést érintő információk.


MAGYAR ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK EGYESÜLTE (MÉKISZ)

A Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 2003. decemberében alakult. A MÉKISZ tagjai nemcsak arra vállaltak kötelezettséget, hogy megfeleljenek a mindenkori jogszabályi előírásoknak, hanem arra is, hogy közös munkával segítsék az eligazodást az étrend-kiegészítő készítmények piacán. Az egyesület felelősséget érez az élelmiszereket, ezen belül az étrend-kiegészítő készítményeket vásárló fogyasztók iránt, hiszen a tagságot alkotó cégek sikeres működése elsősorban fogyasztóik bizalmán múlik. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács Étrend-kiegészítő Készítmények Tagozata által elfogadott Etikai Szabályzat tartalmazza azokat az etikai és versenyszabályokat, melyek betartása az egyesület tagjai részére kötelező érvényűek. A fent leírtakkal egyetértve a GéSz Gaál és Sziklás Kft. a kezdetektől tagja az Egyesületnek, melynek jelenleg 35 tagja van.

A tagság főbb előnyei, hogy az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos aktuális kérdésekről első kézből szerezhetünk információkat. Az egyesület szoros kapcsolatot tart fenn az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal szakembereivel, és az európai parlamenti képviselőkön keresztül lobbizik a magyar étrend-kiegészítő gyártók érdekeiért. Heti rendszerességgel tájékoztatást kapunk az európai uniós szakbizottságtól. Az évente többször megrendezésre kerülő közgyűlés aktív résztvevői vagyunk, ahol az OÉTI, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség előadói hívják fel a figyelmünket ezen területeket érintő problémákra. A MÉKISZ tagjai továbbá szerepet vállalhatnak, és kifejthetik véleményüket az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos szabályozásban, például a termékösszetevők pozitív negatív listájának összeállításában, valamint a csomagoláson feltüntethető állítások szabályozásában. A tagok törekvése elsősorban a termékek ellenőrizhetősége, valamint hogy kizárólag biztonságos készítményekkel kerülhessenek kapcsolatban a fogyasztók. Ez elsősorban a külföldről behozatalra kerülő ellenőrizetlen termékeknél jelent problémát.

A Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének honlapján (www.mekisz.hu) olvashatók annak céljai, feladatai, az általuk és tagjak által is elfogadott és képviselt Etikai Szabályzat valamint egyéb aktuális, az étrend-kiegészítő készítmények piacát érintő információk.


MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG (MISZ)

A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet, tevékenységének középpontjában - tagvállalatainak célkitűzéseivel egyezően - az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. A szövetség innovációnak tekint minden olyan tevékenységet, amelyet az ún. Oslo kézikönyv annak definiál: „Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése”. Az 1990-ben alakult szövetség 1991-ben határozott az Innovációs Nagydíj megalapításáról, melyet a fenti definíció alapján különböző kategóriákban oszt ki. Az évente egyszer kiadott Nagydíjat olyan Magyarországon bejegyzett társaság kapja, amely a díjátadást megelőző évben nagy jelentőségű innovációt valósított meg, és ennek révén kiemelkedő hasznot ért el. A GéSz Gaál és Sziklás Kft. a XVI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton a 2007-es évben megvalósított „ A GéSz Flavon max, Flavon Kids, Flavon max Plus+ étrend kiegészítő termékcsalád és a Flavon max Fogyasztói Klub” című jelentős innovációért a szövetség elismerésében részesült.

A szervezet jelenleg több mint 500 tagot számlál, köztük 2008. áprilisa óta a GéSz Gaál és Sziklás Kft.-t is (a tagok névsora megtekinthető a MISZ honlapján). Így élvezheti azokat az előnyöket, amelyek a tagsággal járnak; hozzájut azokhoz a konkrét gazdasági, szakmai, üzleti információkhoz, tanulmányokhoz, amelyek segítik a szellemi termékek létrejöttével kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztatás a szövetség kéthetente megjelenő információs lapján, valamint a szövetség Innovációs Ügynökségén keresztül naprakészen történik. A tagvállalatok igénybe vehetik a Magyar Innovációs Szövetség teljes információs bázisát, oktatási, tanácsadói és szolgáltatási rendszerét, technikai hátterét.


MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG (MMSZ)

A Szövetség 1990. december 3-án alakult meg országos szakmai, érdekvédelmi szervezetként. Feladatainak tekint minden olyan tevékenységet, amely közvetlenül vagy közvetve a Szövetség küldetésének teljesítését, alábbi céljainak megvalósítását elősegíti:

- Szervezi és összefogja a marketing területén dolgozókat
- Állást foglal a marketing területet érintő kérdésekben
- Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjai összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakmával kapcsolatban felmerülnek
- Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel
- Kapcsolatot tart fenn a szakterületet érintő kérdésekben a szakmán kívüli társadalmi szervezetekkel
- Érdekegyeztetés és érdekképviselet szakmai és gazdasági szempontból

A Magyar Marketing Szövetség a marketing szakma társadalmi elismertségének biztosítása és a gazdasági életben történő sikeres és hatékony alkalmazásának elősegítése révén kíván hozzájárulni Magyarország fejlődéséhez, a honfitársaink életszínvonalának emelkedéséhez, kapcsolatrendszerünk révén Magyarország nemzetközi elismertségének növeléséhez.
A Flavon Group Kft. a szervezet tagjaként részt vehet az MMSZ által évente megrendezett Marketing Konferencián, amely a marketingszakma egyik legjelentősebb eseménye. A szervezet nemzetközi kapcsolatai révén lehetővé teszi számunkra többek között külföldi rendezvények látogatását, a szakma legfelkészültebb előadóival szervezett szemináriumokon, oktatásokon való részvételt.

A Magyar Marketing Szövetség honlapján (www.marketing.hu) olvashatók annak céljai, feladatai, az általuk és tagjaik által is elfogadott és képviselt Etikai Szabályzat valamint egyéb aktuális információk.


Flavon GPS
The revolution
of network building
With a turnover coming from above and with the help of an automated framework it divides the 60% basic payback equally among the members of the team
You can achieve a passive income coming from 12, 20 or even infinitive depth by having only 2 directly sponsored members
By using GPS, the width and depth of your team will be optimized
I’m registering
Flavon Traditional System
A steady network structure, working to justify its existence for 10 years
With its outstanding payback
it is one of the market-leaders
even on international level
For consuming the product, everybody is entitled to get the complete 60% basic payback from 12 levels depth
Minimized requirements you have never seen before in network building

Traditional System
I’m registering